10 hyvää syytä äänestää Joelia!

Pohditko vielä ehdokastasi? Tässä 10 hyvää syytä äänestää Joelia kuntavaaleissa 2021!

  1. Äänesi ei mene rasistille. Suomessa käytössä olevan suhteellisen vaalitavan mukaan ääni ei mene vain ehdokkaalle, vaan kasvattaa samalla myös ehdokkaan edustaman puolueen äänisaalista. Näin antamasi äänen vuoksi puolueen listalta voi päästä valtuustoon sellainen ehdokas, jonka tavoitteita et allekirjoita ollenkaan. Vasemmiston ehdokkaat ovat kaikki sitoutuneet ehdolle lähtiessään vastustamaan väkivaltaa, puolustamaan tasa-arvoa ja sanoutumaan irti kaikesta rasismista.
  1. Koet olevasi poliittisella kartalla enemmän vasemmalla kuin oikealla. Vasemmistoa äänestäessä voi luottaa, ettei ehdokkaasi yritä tehdä säästöjä tai voittoja heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella.
  1. Harrastat jossakin yhdistyksessä ja haluat merkityksellisen harrastuksesi jatkuvan parhaalla mahdollisella tavalla. Turun Vasemmisto haluaa lisätä yhdistyksille jaettavien avustusten ja apurahojen määrää.
  1. Haluat äänestää kulttuurimyönteistä ehdokasta, joka pyrkii kehittämään kulttuuripalveluita monialaisuutta pelkäämättä. Joel haluaa, että Turku on kulttuurikaupunkina vahva kulttuurin taloudellinen tukija – ja mahdollistaa kulttuurille ja taiteelle myös toimivat ja kohtuuhintaiset työ- ja esiintymistilat.
  1. Arvostat ympäristöä ja haluat säilyttää kaupungin vehreänä. Vasemmisto haluaa, että ympäristöystävällisyys otetaan mukaan rakentamiseen ja korjaamiseen, ja että Turku hyödyntää entistä enemmän uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja esimerkiksi puuta materiaalina. Puolue ymmärtää, että luonnon monimuotoisuus edellyttää myös joutomaiden olemassaoloa – ja onkin Turussa johdonmukaisesti puolustanut väljää ja luontoa kunnioittavaa rakentamista. Ehdokkaana Joel on vahvasti ympäristöystävällisen liikkumisen puolella, ja haluaa saavutettavaa joukkoliikennettä ja uusia turvallisia pyöräkaistoja, pyöräteitä ja pyöräkatuja.
  1. Tykkäät kirjastoista. Joel puolustaa kirjastoja asuinalueidensa yhteisinä olohuoneina, joissa voi rentoutua, innostua, työskennellä ja oppia.
  1. Arvostat koulutusta, olet opiskelija tai työskentelet koulumaailmassa: opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää Joelia koulutusmyönteisenä ehdokkaana.
  1. Olet pienyrittäjä tai työllistät itsesi kulttuurialalla. Osuuskuntayrittäjänä kulttuurialan ja pienyrittäjyyden ilot ja murheet ovat tulleet Joelille tutuksi. Puolueena Vasemmistoliitto haluaa tukea nykyistä laajemmin myös mm. vapaan kentän toimijoita.
  1. Haluat Turusta hyvän kaupungin kaikille: Joel on kuntavaaliehdokkaana allekirjoittanut Seta ry:n ja Trans ry:n sitoumukset ja näin lupautunut toimimaan aktiivisesti sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin puolesta.
  1. Tunnet Joelin ja tiedät hänet hyväksi tyypiksi. Jokainen ääni on valtava osoitus luottamuksesta ja kannustaa jatkamaan kamppailua tasa-arvon, kulttuurin, ympäristön puolesta.

Sunnuntaina on viimeinen hetki äänestää – käytä valtaasi! Joelia voit äänestää Turussa numerolla 358.

Äänestä muotoilijaa!

Äänestä muotoilijaa!

Muotoilijat ovat tottuneet toimimaan tehtävissä, jotka ovat moniulotteisia, monialaisia ja haastavia. Tätä on myös kuntapolitiikka, ja me haluamme hyödyntää vahvaa muotoiluosaamistamme myös valtuustoissa!

Muotoilu ei ole vain konkreettisia tuotteita. Palvelumuotoilu tekee palveluista sujuvia ja esteettömiä, sama koskee myös sähköisiä palveluita.

‘’Muotoilija pilkkoo ongelman pienempiin osiin ja pureutuu sen juurisyihin. Tämä on tärkeää erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä.” – Laura Hannula, Sauvo, Vihreät (54)

Suunnittelussa ideoita ei välittömästi hylätä tai hyväksytä, vaan jalostetaan eteenpäin. Muotoilijalta vaaditaan avoimuutta kaikille mahdollisuuksille ja ideoille, samalla tavalla kuin päätöksenteossa.

“Merkityksellinen muotoilu vaatii empatiaa, kykyä asettua toisen asemaan ja yhteistyökykyä. Samoja ominaisuuksia tarvitaan myös yhteisistä asioista päätettäessä.” – Joel Törrönen, Turku, Vasemmistoliitto (358)

Tärkeä osa toimivaa edustuksellista demokratiaa on kansalaisten osallistaminen päätöksentekoon myös vaalien välillä. Muotoilija osaa kysyä oikeat kysymykset ja löytää ongelman ytimen.

“Muotoilijan työ perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja asiakas on keskiössä. Näin ollen muotoilijan tekemä kuntapolitiikka on luonnostaan asukaskeskeistä.” – Heidi Hyytiäinen, Turku, Vihreät (393)

Kutsuva ja selkeä viestintä on osa muotoilijan työtä. Samaa vaaditaan poliitikolta: selkeää viestintää päätöksenteosta, poliittista tavoitteista ja toimista. Avoin keskustelukulttuuri tekee päätöksenteosta saavutettavaa ja osallistavaa.

“On poliitikkojen vastuulla, ettei kaikkia turkulaisia koskeva päätöksenteko jää vain pölyttymään lautakuntien pöydille.” – Teemu Ellä, Turku, Vihreät (377)

Tulevaisuudessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja uusia näkökulmia. Muotoilijalla on kyky katsoa tilannetta kokonaisuutena, elinkaariajattelun kautta ja tulevaisuusorientoituneesti. 

Kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on enää viikko aikaa. Kunnan pieniä ja suuria murheita ei ratkaista yksin. Siksi tarvitsemme muotoilua tuomaan ihmisiä yhteen, jotta kaikki mahdollinen tieto ja taito voitaisiin hyödyntää vastuullisessa päätöksenteossa.

Äänestä muotoilijaa!

Kiitos yhteistyöstä: Heidi Hyytiäinen, Teemu Ellä ja Laura Hannula.

Ehdolla kuntavaaleissa 2021

Turun Vasemmistoliitto on asettanut minut kuntavaaliehdokkaaksi! Vaalit käydään vasta ensi vuoden keväällä, mutta puolueet, ja monet ehdokkaatkin, ovat jo aloittaneet vaalityönsä. Jännittävää, mutta samalla erittäin innostavaa lähteä rakentamaan kampanjaa elämäni ensimmäisissä kuntavaaleissa. 

Vaikka kampanjani hioutuu vielä matkan varrella, sen ydin hahmottui nopeasti: haluan kampanjoida kulttuuria ja ympäristöä hellivän Turun puolesta, jossa kaikilla on mahdollisuus laadukkaisiin peruspalveluihin.

Kulttuurilla ja taiteella on ollut aina paikka sydämessäni. Epävarmassa taloustilanteessa on entistäkin tärkeämpää tunnustaa kulttuurin vahva vaikutus hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Minusta on tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus nauttia ja harrastaa kulttuuria, ja että laadukkaat kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelut takaavat meille mahdollisuuksia oppia ja rentoutua. Kulttuurilla on myös työllistävä vaikutus, ja kulttuurityöläisenä luovan alan ilot ja haasteet ovat tulleet tutuiksi. Turkua on pidetty kulttuurikaupunkina; haluan, että voin seistä ylpeänä tämän väitteen takana jatkossakin.

Minut tekee iloiseksi, että niin moni haluaa nostaa ympäristöarvoja myös kuntavaaleissa. Eikä ihme, onhan ilmastokriisi monella tapaa suuri uhka, josta selviytymiseen on tehtävä kaikkensa myös kuntatasolla. Jotta Turusta saadaan mahdollisimman nopeasti hiilineutraali, on pyrittävä painottamaan ekologisia ja sosiaalisia arvoja jokaisessa päätöksessä ja hankinnassa. Kaupungin pitää panostaa ympäristöä kunnioittavaan kaavoitukseen ja jatkaa panostamista saavutettavaan joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Meillä on vastuu pitää Itämerestä, lähimetsistä ja virkistysalueista huolta.

Tarve yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle tuskin tulee koskaan häviämään. Minulle yhdenvertaisuutta on, että peruspalvelut pystytään tarjoamaan kaikille laadukkaasti helposti saavutettavissa paketeissa – myös heikommassa asemassa oleville. Siihen kuuluu myös, että naisvaltaisten alojen palkkaus on vaativuutta vastaavalla tasolla ja kunnan työntekijöiden jaksamiseen panostetaan. Yhdenvertaisuuteen pyrkimällä voimme tehdä kaupungista paikan, jossa kenenkään ei tarvitsi kohdata syrjintää tai pelätä turvallisuutensa puolesta.

Lisäkädet ovat tervetulleita. Laita viestiä, jos haluat tulla kampanjatiimiin!