Turussa tilaa taiteelle?

Taiteen ja kulttuurin tekijät ansaitsevat työtilat, joiden pysyvyyteen voi suhtautua levollisin mielin. Siksi on aika antaa #TilaaTaiteelle !

On kummallista, että Turku mielellään korostaa olevansa kulttuurikaupunki, mutta samalla laiminlyö kulttuurialaa. Turkulaisen kulttuurin tilaongelmat ovat todellisia ja monen kohdalla tilanne olisi tukala ihan ilman pandemiaakin. Olenkin innolla mukana tässä Tilaa Taiteelle -kampanjassa.

Itseäni esimerkiksi hirvittää, miten monet tasokkaat pienemmät teatterit ovat menettämässä tilansa. Näistä itselleni omakohtaisin ja ehkäpä tutuin on Turun ylioppilasteatteri, jossa olen ollut ihan lavallakin. Teatteri on ollut minulle hieno harrastus, joillekin ihan oikea ammatti, mutta millainen Turku olisikaan ilman hyvää ja monipuolista teatteritarjontaa?

Päättäjien on aika alkaa tehdä kulttuurimyönteisiä päätöksiä Turussakin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhdistyksille jaettavien avustusten ja apurahojen määrän lisäämistä ja vapaan kentän taide- ja kulttuuritoimijoiden nykyistä laajempaa tukemista.