Äänestä muotoilijaa!

Äänestä muotoilijaa!

Muotoilijat ovat tottuneet toimimaan tehtävissä, jotka ovat moniulotteisia, monialaisia ja haastavia. Tätä on myös kuntapolitiikka, ja me haluamme hyödyntää vahvaa muotoiluosaamistamme myös valtuustoissa!

Muotoilu ei ole vain konkreettisia tuotteita. Palvelumuotoilu tekee palveluista sujuvia ja esteettömiä, sama koskee myös sähköisiä palveluita.

‘’Muotoilija pilkkoo ongelman pienempiin osiin ja pureutuu sen juurisyihin. Tämä on tärkeää erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä.” – Laura Hannula, Sauvo, Vihreät (54)

Suunnittelussa ideoita ei välittömästi hylätä tai hyväksytä, vaan jalostetaan eteenpäin. Muotoilijalta vaaditaan avoimuutta kaikille mahdollisuuksille ja ideoille, samalla tavalla kuin päätöksenteossa.

“Merkityksellinen muotoilu vaatii empatiaa, kykyä asettua toisen asemaan ja yhteistyökykyä. Samoja ominaisuuksia tarvitaan myös yhteisistä asioista päätettäessä.” – Joel Törrönen, Turku, Vasemmistoliitto (358)

Tärkeä osa toimivaa edustuksellista demokratiaa on kansalaisten osallistaminen päätöksentekoon myös vaalien välillä. Muotoilija osaa kysyä oikeat kysymykset ja löytää ongelman ytimen.

“Muotoilijan työ perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja asiakas on keskiössä. Näin ollen muotoilijan tekemä kuntapolitiikka on luonnostaan asukaskeskeistä.” – Heidi Hyytiäinen, Turku, Vihreät (393)

Kutsuva ja selkeä viestintä on osa muotoilijan työtä. Samaa vaaditaan poliitikolta: selkeää viestintää päätöksenteosta, poliittista tavoitteista ja toimista. Avoin keskustelukulttuuri tekee päätöksenteosta saavutettavaa ja osallistavaa.

“On poliitikkojen vastuulla, ettei kaikkia turkulaisia koskeva päätöksenteko jää vain pölyttymään lautakuntien pöydille.” – Teemu Ellä, Turku, Vihreät (377)

Tulevaisuudessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja uusia näkökulmia. Muotoilijalla on kyky katsoa tilannetta kokonaisuutena, elinkaariajattelun kautta ja tulevaisuusorientoituneesti. 

Kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on enää viikko aikaa. Kunnan pieniä ja suuria murheita ei ratkaista yksin. Siksi tarvitsemme muotoilua tuomaan ihmisiä yhteen, jotta kaikki mahdollinen tieto ja taito voitaisiin hyödyntää vastuullisessa päätöksenteossa.

Äänestä muotoilijaa!

Kiitos yhteistyöstä: Heidi Hyytiäinen, Teemu Ellä ja Laura Hannula.

Kohti saavutettavaa tekstiä

Sinäkin kirjoitat varmasti päivittäin paljon tekstiä: viestejä WhatsAppissa, kuvatekstejä Instagramiin, työsähköposteja ja -artikkeleita. Kenties jopa päiväkirjamerkintöjä. Sanoja syntyy paljon, mutta kuinka usein pysähdyt miettimään tekstisi saavutettavuutta

Tuskin kovin usein, sillä joku joku muu on tehnyt tämän ajatustyön puolestasi tai et syystä tai toisesta koe sitä arjessa aiheelliseksi. Helppolukuisuus nousee kuitenkin erittäin merkitykselliseksi asiaksi kun pitäisi vaikkapa taittaa jokaisen raisiolaisen kotiin jaettava sanomalehti! Tällainen tilanne osui juuri kohdalleni ja havainnollisti hyvin sen, ettei ole vain ulkonäön kannalta tärkeää millaisia fontteja ja fonttikokoja paperille painaa ja miten tekstin asettelun toteuttaa. Lukijoitahan on monenlaisia, ja olisi suotavaa, että tekstin näkisi vähän heikommallakin näöllä.

Syksyn Vasen Raisio on nyt julkaistu! Minulla oli ilo taittaa tämä perinteikäs julkaisu ja samalla kevyesti uudistaa lehden ilmettä. Toivon, että onnistuin yhdistämään visuaalisuuden ja käytännöllisyyden niin, että lehden kirjoitukset loistavat parhaalla mahdollisella tavalla.

Tässä vielä muutama pikavinkki saavutettavampaan painomateriaaliin:

  1. Jos haluat pelata varman päälle, valitse fonttikooksi 12.
  2. Usein ohjelmien oletusrivivälit ovat hyviä. Liian pieni väli vaikeuttaa lukemista, joten hieman väljempi vaihtoehto on usein parempi valinta. Liika väljyys on kuitenkin liikaa, ja lukijalle saattaa tulla vaikeuksia pysyä oikealla rivillä.
  3. Pyri tasaamaan teksti vasemmalle.
  4. Printissä perustekstissä toimii hyvin päätteellinen fontti. Erityisen koristeelliset ja erikoiset fontit eivät toimi isoissa tekstimassoissa, joten käytä niitä harkiten vaikka otsikossa.
  5. Katso erottuuko teksti taustasta. Kuvien tai erilaisten värilaatikoiden päälle asetettu teksti saattaa olla vaikealukuista.
  6. Muista, että voit aina tulostaa vaikka kotitulostimellasi testitekstin. Tietokoneella työskentely saattaa hämärryttää käsitystä siitä, miltä luomuksesi näyttää paperilla.
  7. Luota itseesi ja näkemykseesi! Osaat kyllä, ja toisaalta, tekemällä oppii!