Äänestä muotoilijaa!

Äänestä muotoilijaa!

Muotoilijat ovat tottuneet toimimaan tehtävissä, jotka ovat moniulotteisia, monialaisia ja haastavia. Tätä on myös kuntapolitiikka, ja me haluamme hyödyntää vahvaa muotoiluosaamistamme myös valtuustoissa!

Muotoilu ei ole vain konkreettisia tuotteita. Palvelumuotoilu tekee palveluista sujuvia ja esteettömiä, sama koskee myös sähköisiä palveluita.

‘’Muotoilija pilkkoo ongelman pienempiin osiin ja pureutuu sen juurisyihin. Tämä on tärkeää erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä.” – Laura Hannula, Sauvo, Vihreät (54)

Suunnittelussa ideoita ei välittömästi hylätä tai hyväksytä, vaan jalostetaan eteenpäin. Muotoilijalta vaaditaan avoimuutta kaikille mahdollisuuksille ja ideoille, samalla tavalla kuin päätöksenteossa.

“Merkityksellinen muotoilu vaatii empatiaa, kykyä asettua toisen asemaan ja yhteistyökykyä. Samoja ominaisuuksia tarvitaan myös yhteisistä asioista päätettäessä.” – Joel Törrönen, Turku, Vasemmistoliitto (358)

Tärkeä osa toimivaa edustuksellista demokratiaa on kansalaisten osallistaminen päätöksentekoon myös vaalien välillä. Muotoilija osaa kysyä oikeat kysymykset ja löytää ongelman ytimen.

“Muotoilijan työ perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja asiakas on keskiössä. Näin ollen muotoilijan tekemä kuntapolitiikka on luonnostaan asukaskeskeistä.” – Heidi Hyytiäinen, Turku, Vihreät (393)

Kutsuva ja selkeä viestintä on osa muotoilijan työtä. Samaa vaaditaan poliitikolta: selkeää viestintää päätöksenteosta, poliittista tavoitteista ja toimista. Avoin keskustelukulttuuri tekee päätöksenteosta saavutettavaa ja osallistavaa.

“On poliitikkojen vastuulla, ettei kaikkia turkulaisia koskeva päätöksenteko jää vain pölyttymään lautakuntien pöydille.” – Teemu Ellä, Turku, Vihreät (377)

Tulevaisuudessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja uusia näkökulmia. Muotoilijalla on kyky katsoa tilannetta kokonaisuutena, elinkaariajattelun kautta ja tulevaisuusorientoituneesti. 

Kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on enää viikko aikaa. Kunnan pieniä ja suuria murheita ei ratkaista yksin. Siksi tarvitsemme muotoilua tuomaan ihmisiä yhteen, jotta kaikki mahdollinen tieto ja taito voitaisiin hyödyntää vastuullisessa päätöksenteossa.

Äänestä muotoilijaa!

Kiitos yhteistyöstä: Heidi Hyytiäinen, Teemu Ellä ja Laura Hannula.