10 hyvää syytä äänestää Joelia!

Pohditko vielä ehdokastasi? Tässä 10 hyvää syytä äänestää Joelia kuntavaaleissa 2021!

  1. Äänesi ei mene rasistille. Suomessa käytössä olevan suhteellisen vaalitavan mukaan ääni ei mene vain ehdokkaalle, vaan kasvattaa samalla myös ehdokkaan edustaman puolueen äänisaalista. Näin antamasi äänen vuoksi puolueen listalta voi päästä valtuustoon sellainen ehdokas, jonka tavoitteita et allekirjoita ollenkaan. Vasemmiston ehdokkaat ovat kaikki sitoutuneet ehdolle lähtiessään vastustamaan väkivaltaa, puolustamaan tasa-arvoa ja sanoutumaan irti kaikesta rasismista.
  1. Koet olevasi poliittisella kartalla enemmän vasemmalla kuin oikealla. Vasemmistoa äänestäessä voi luottaa, ettei ehdokkaasi yritä tehdä säästöjä tai voittoja heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella.
  1. Harrastat jossakin yhdistyksessä ja haluat merkityksellisen harrastuksesi jatkuvan parhaalla mahdollisella tavalla. Turun Vasemmisto haluaa lisätä yhdistyksille jaettavien avustusten ja apurahojen määrää.
  1. Haluat äänestää kulttuurimyönteistä ehdokasta, joka pyrkii kehittämään kulttuuripalveluita monialaisuutta pelkäämättä. Joel haluaa, että Turku on kulttuurikaupunkina vahva kulttuurin taloudellinen tukija – ja mahdollistaa kulttuurille ja taiteelle myös toimivat ja kohtuuhintaiset työ- ja esiintymistilat.
  1. Arvostat ympäristöä ja haluat säilyttää kaupungin vehreänä. Vasemmisto haluaa, että ympäristöystävällisyys otetaan mukaan rakentamiseen ja korjaamiseen, ja että Turku hyödyntää entistä enemmän uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja esimerkiksi puuta materiaalina. Puolue ymmärtää, että luonnon monimuotoisuus edellyttää myös joutomaiden olemassaoloa – ja onkin Turussa johdonmukaisesti puolustanut väljää ja luontoa kunnioittavaa rakentamista. Ehdokkaana Joel on vahvasti ympäristöystävällisen liikkumisen puolella, ja haluaa saavutettavaa joukkoliikennettä ja uusia turvallisia pyöräkaistoja, pyöräteitä ja pyöräkatuja.
  1. Tykkäät kirjastoista. Joel puolustaa kirjastoja asuinalueidensa yhteisinä olohuoneina, joissa voi rentoutua, innostua, työskennellä ja oppia.
  1. Arvostat koulutusta, olet opiskelija tai työskentelet koulumaailmassa: opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää Joelia koulutusmyönteisenä ehdokkaana.
  1. Olet pienyrittäjä tai työllistät itsesi kulttuurialalla. Osuuskuntayrittäjänä kulttuurialan ja pienyrittäjyyden ilot ja murheet ovat tulleet Joelille tutuksi. Puolueena Vasemmistoliitto haluaa tukea nykyistä laajemmin myös mm. vapaan kentän toimijoita.
  1. Haluat Turusta hyvän kaupungin kaikille: Joel on kuntavaaliehdokkaana allekirjoittanut Seta ry:n ja Trans ry:n sitoumukset ja näin lupautunut toimimaan aktiivisesti sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin puolesta.
  1. Tunnet Joelin ja tiedät hänet hyväksi tyypiksi. Jokainen ääni on valtava osoitus luottamuksesta ja kannustaa jatkamaan kamppailua tasa-arvon, kulttuurin, ympäristön puolesta.

Sunnuntaina on viimeinen hetki äänestää – käytä valtaasi! Joelia voit äänestää Turussa numerolla 358.

Äänestä muotoilijaa!

Äänestä muotoilijaa!

Muotoilijat ovat tottuneet toimimaan tehtävissä, jotka ovat moniulotteisia, monialaisia ja haastavia. Tätä on myös kuntapolitiikka, ja me haluamme hyödyntää vahvaa muotoiluosaamistamme myös valtuustoissa!

Muotoilu ei ole vain konkreettisia tuotteita. Palvelumuotoilu tekee palveluista sujuvia ja esteettömiä, sama koskee myös sähköisiä palveluita.

‘’Muotoilija pilkkoo ongelman pienempiin osiin ja pureutuu sen juurisyihin. Tämä on tärkeää erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä.” – Laura Hannula, Sauvo, Vihreät (54)

Suunnittelussa ideoita ei välittömästi hylätä tai hyväksytä, vaan jalostetaan eteenpäin. Muotoilijalta vaaditaan avoimuutta kaikille mahdollisuuksille ja ideoille, samalla tavalla kuin päätöksenteossa.

“Merkityksellinen muotoilu vaatii empatiaa, kykyä asettua toisen asemaan ja yhteistyökykyä. Samoja ominaisuuksia tarvitaan myös yhteisistä asioista päätettäessä.” – Joel Törrönen, Turku, Vasemmistoliitto (358)

Tärkeä osa toimivaa edustuksellista demokratiaa on kansalaisten osallistaminen päätöksentekoon myös vaalien välillä. Muotoilija osaa kysyä oikeat kysymykset ja löytää ongelman ytimen.

“Muotoilijan työ perustuu käyttäjälähtöisyyteen ja asiakas on keskiössä. Näin ollen muotoilijan tekemä kuntapolitiikka on luonnostaan asukaskeskeistä.” – Heidi Hyytiäinen, Turku, Vihreät (393)

Kutsuva ja selkeä viestintä on osa muotoilijan työtä. Samaa vaaditaan poliitikolta: selkeää viestintää päätöksenteosta, poliittista tavoitteista ja toimista. Avoin keskustelukulttuuri tekee päätöksenteosta saavutettavaa ja osallistavaa.

“On poliitikkojen vastuulla, ettei kaikkia turkulaisia koskeva päätöksenteko jää vain pölyttymään lautakuntien pöydille.” – Teemu Ellä, Turku, Vihreät (377)

Tulevaisuudessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja uusia näkökulmia. Muotoilijalla on kyky katsoa tilannetta kokonaisuutena, elinkaariajattelun kautta ja tulevaisuusorientoituneesti. 

Kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on enää viikko aikaa. Kunnan pieniä ja suuria murheita ei ratkaista yksin. Siksi tarvitsemme muotoilua tuomaan ihmisiä yhteen, jotta kaikki mahdollinen tieto ja taito voitaisiin hyödyntää vastuullisessa päätöksenteossa.

Äänestä muotoilijaa!

Kiitos yhteistyöstä: Heidi Hyytiäinen, Teemu Ellä ja Laura Hannula.

Turussa tilaa taiteelle?

Taiteen ja kulttuurin tekijät ansaitsevat työtilat, joiden pysyvyyteen voi suhtautua levollisin mielin. Siksi on aika antaa #TilaaTaiteelle !

On kummallista, että Turku mielellään korostaa olevansa kulttuurikaupunki, mutta samalla laiminlyö kulttuurialaa. Turkulaisen kulttuurin tilaongelmat ovat todellisia ja monen kohdalla tilanne olisi tukala ihan ilman pandemiaakin. Olenkin innolla mukana tässä Tilaa Taiteelle -kampanjassa.

Itseäni esimerkiksi hirvittää, miten monet tasokkaat pienemmät teatterit ovat menettämässä tilansa. Näistä itselleni omakohtaisin ja ehkäpä tutuin on Turun ylioppilasteatteri, jossa olen ollut ihan lavallakin. Teatteri on ollut minulle hieno harrastus, joillekin ihan oikea ammatti, mutta millainen Turku olisikaan ilman hyvää ja monipuolista teatteritarjontaa?

Päättäjien on aika alkaa tehdä kulttuurimyönteisiä päätöksiä Turussakin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhdistyksille jaettavien avustusten ja apurahojen määrän lisäämistä ja vapaan kentän taide- ja kulttuuritoimijoiden nykyistä laajempaa tukemista.

Vasemmisto on pienten puolella

Kuntavaalien alla koulutusasiat ovat pyörineet tiuhaan ajatuksissani – onhan koulutuksen ja oppimisen mahdollistaminen kunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä. Meidän aikuisten tehtävä on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen oppimisympäristö ja mahdollistaa sitä kautta hyvät taidot tulevaisuuden rakentamiseen.

Vasemmisto on pienten puolella, siis myös pienten luokkakokojen puolella. Opetusryhmän koko on pohjimmiltaan tasa-arvokysymys, sillä se vaikuttaa opetuksen laatuun. Pienemmässä luokassa on helpompi antaa kaikille mahdollisuus oppia, kohdata oppilaat yksilöinä ja edistää kouluviihtyvyyttä. Vastaavasti suurista opetusryhmistä kärsivät eniten valmiiksi heikosti menestyneet oppilaat.

Turussa ryhmien kokoa pitäisi pienentää nykyiseltä tasolta, ja rajata peruskoulujen sekä toisen asteen oppilasmäärä 20 oppilaaseen yhtä opettajaa kohden. Jos ryhmässä on enemmän tuen tarvetta, yksilöllisen opetuksen takaamiseksi ryhmäkoko pitäisi olla luonnollisesti pienempi.

Lisäksi muotoilijana minulle on erityisen tärkeää, että kouluissa pystytään panostamaan taito- ja taideaineiden opetukseen. Näillä aineilla on valtava vaikutus hyvinvointiin, sekä ajattelun ja reflektointitaitojen kehittymiseen. Lisäksi ne tuovat kouluarkeen vaihtelua.

Kuntavaaleissa ei siis päätetä aivan pienten asioiden tulevaisuudesta.

Helli harrastuksiasi!

Viime aikoina olen kaivannut harrastuksiani. Yksin kotona jumppaaminen ei ole yhtä innostavaa kuin ryhmässä liikkuminen, eikä kuorolaulu oikein onnistu etäyhteyksien kautta. 

Kulttuuri ja liikunta tuottavat hyvinvointia monella tavalla. Ne luovat meille merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä elämään, ehkäisevät syrjäytymistä ja pitävät aktiivisena. Siksi minusta on täysin selvää, että mahdollisuus harrastaa kulttuuria ja liikuntaa olisi taattava jokaiselle – tulotasosta, iästä tai vaikkapa äidinkielestä huolimatta. Hinta ei saa olla este harrastamiselle ja itselle mieluisan harrastuksen löytämisessä auttaa omalla äidinkielellä tehty viestintä.

Olet varmaankin kuullut kyllästymiseen asti Suomen olevan yhdistysten maa; useat harrastukset pyörivät yhdistysaktiivien vapaaehtoistyöllä. Me Vasemmistossa pyrimmekin nostamaan yhdistyksille jaettavien avustusten määrää, jotta yhdistykset voisivat tuottaa hyvinvointia ympärilleen jatkossakin.

Asioihin voi vaikuttaa monella tavalla, mutta äänestäminen kuntavaaleissa on yksi hyvä keino. Myös harrastustoiminnan hellimisen kannalta.

Ehdolla kuntavaaleissa 2021

Turun Vasemmistoliitto on asettanut minut kuntavaaliehdokkaaksi! Vaalit käydään vasta ensi vuoden keväällä, mutta puolueet, ja monet ehdokkaatkin, ovat jo aloittaneet vaalityönsä. Jännittävää, mutta samalla erittäin innostavaa lähteä rakentamaan kampanjaa elämäni ensimmäisissä kuntavaaleissa. 

Vaikka kampanjani hioutuu vielä matkan varrella, sen ydin hahmottui nopeasti: haluan kampanjoida kulttuuria ja ympäristöä hellivän Turun puolesta, jossa kaikilla on mahdollisuus laadukkaisiin peruspalveluihin.

Kulttuurilla ja taiteella on ollut aina paikka sydämessäni. Epävarmassa taloustilanteessa on entistäkin tärkeämpää tunnustaa kulttuurin vahva vaikutus hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Minusta on tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus nauttia ja harrastaa kulttuuria, ja että laadukkaat kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelut takaavat meille mahdollisuuksia oppia ja rentoutua. Kulttuurilla on myös työllistävä vaikutus, ja kulttuurityöläisenä luovan alan ilot ja haasteet ovat tulleet tutuiksi. Turkua on pidetty kulttuurikaupunkina; haluan, että voin seistä ylpeänä tämän väitteen takana jatkossakin.

Minut tekee iloiseksi, että niin moni haluaa nostaa ympäristöarvoja myös kuntavaaleissa. Eikä ihme, onhan ilmastokriisi monella tapaa suuri uhka, josta selviytymiseen on tehtävä kaikkensa myös kuntatasolla. Jotta Turusta saadaan mahdollisimman nopeasti hiilineutraali, on pyrittävä painottamaan ekologisia ja sosiaalisia arvoja jokaisessa päätöksessä ja hankinnassa. Kaupungin pitää panostaa ympäristöä kunnioittavaan kaavoitukseen ja jatkaa panostamista saavutettavaan joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Meillä on vastuu pitää Itämerestä, lähimetsistä ja virkistysalueista huolta.

Tarve yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle tuskin tulee koskaan häviämään. Minulle yhdenvertaisuutta on, että peruspalvelut pystytään tarjoamaan kaikille laadukkaasti helposti saavutettavissa paketeissa – myös heikommassa asemassa oleville. Siihen kuuluu myös, että naisvaltaisten alojen palkkaus on vaativuutta vastaavalla tasolla ja kunnan työntekijöiden jaksamiseen panostetaan. Yhdenvertaisuuteen pyrkimällä voimme tehdä kaupungista paikan, jossa kenenkään ei tarvitsi kohdata syrjintää tai pelätä turvallisuutensa puolesta.

Lisäkädet ovat tervetulleita. Laita viestiä, jos haluat tulla kampanjatiimiin!