Vasemmisto on pienten puolella

Kuntavaalien alla koulutusasiat ovat pyörineet tiuhaan ajatuksissani – onhan koulutuksen ja oppimisen mahdollistaminen kunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä. Meidän aikuisten tehtävä on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen oppimisympäristö ja mahdollistaa sitä kautta hyvät taidot tulevaisuuden rakentamiseen.

Vasemmisto on pienten puolella, siis myös pienten luokkakokojen puolella. Opetusryhmän koko on pohjimmiltaan tasa-arvokysymys, sillä se vaikuttaa opetuksen laatuun. Pienemmässä luokassa on helpompi antaa kaikille mahdollisuus oppia, kohdata oppilaat yksilöinä ja edistää kouluviihtyvyyttä. Vastaavasti suurista opetusryhmistä kärsivät eniten valmiiksi heikosti menestyneet oppilaat.

Turussa ryhmien kokoa pitäisi pienentää nykyiseltä tasolta, ja rajata peruskoulujen sekä toisen asteen oppilasmäärä 20 oppilaaseen yhtä opettajaa kohden. Jos ryhmässä on enemmän tuen tarvetta, yksilöllisen opetuksen takaamiseksi ryhmäkoko pitäisi olla luonnollisesti pienempi.

Lisäksi muotoilijana minulle on erityisen tärkeää, että kouluissa pystytään panostamaan taito- ja taideaineiden opetukseen. Näillä aineilla on valtava vaikutus hyvinvointiin, sekä ajattelun ja reflektointitaitojen kehittymiseen. Lisäksi ne tuovat kouluarkeen vaihtelua.

Kuntavaaleissa ei siis päätetä aivan pienten asioiden tulevaisuudesta.